מיכל ועודד המצאות

הפרוייקטים שלנו עוסקים במגוון תחומים. עיצוב ופיתוח של בובות ענק, מיצגים קינטים למוזיאונים, פיסול סביבתי ועוד